Välkommen till Dalarnas båtförbund

Dalarnas båtförbund, förkortat DBF bildat den 3 april 1982, är en allmännyttig ideell sammanslutning för båtklubbar i Dalarna. Förbundet ingår som regionalt båtförbund i Svenska Båtunionen, förkortat SBU.

Antalet medlemsklubbar är i dagsläget 36 st och antalet båtklubbsmedlemmar uppgår till ca 4000 personer.

Genom att vara medlem i förbundet är båtklubben automatiskt ansluten till Svenska Båtunionen och erhåller därmed en mängd fördelar och förmåner både för den lokala klubben liksom för den enskilde båtklubbsmedlemmen. Vi inom DBF hjälper även våra medlemsklubbar om de stöter på problem som behöver juridisk konsultation eller annan expertis som den lokala båtklubben saknar. Om vi på regional nivå inte kan lösa Ert problem får vi hjälp centralt av SBU.

Kort sagt: Förbundets huvudsakliga syfte är att vara ”länken” mellan SBU och våra medlemsklubbar.

photo
Båtförbundets stöd
Som medlem ingår det juridisk konsultation eller annan expertis som den lokala båtklubben saknar.
Tidningen båtliv
Som medlem i Dalarns båtförbund får ni 6 nummer från tidskriften båtliv.
Medlemsklubbar
Vi är länken mellan SBU och våra medlemsklubbar
Avgifter & förmåner

Antalet medlemmar för resp. klubb hämtas från BAS* i början på året och faktureras resp klubb i feb-mars månad.
Medlemsavgiften är f.n 108:-/år och medlem. Av dessa går 15:- till DBF, resten vidare till SBU.

För denna avgift får man bland annat följande för medlem: 6 nummer av tidningen båtliv i tryckt eller digitalt format (eller båda), Billig båtförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö där SBU är delägare, olycksfallsförsäkring vid arbete i hamnanläggningen, rabatter på diverse företag mm.

För båtklubben erhålls dessutom: Gratis administrationssystem för klubben (BAS*), Billig försäkring för hamnanläggningen där även olycksfall för medlem ingår, Gratis juridisk hjälp, möjlighet till hjälp med investerings lån mm.


Visa allt som ingår här
Dokument

Stadgar

Antagna den 3 april 1982 vid konstituerande Båtdag (årsmöte) Ändrade: februari 1988, februari 1996, mars 2004, mars 2013, mars 2014, mars 2015 och mars 2017.

Årsmöte 2023

Nu kan ni ladda ner vårt senaste protokoll som ägde rum 2023.

Styrelsen
photo
Ordförande
Lennart Silfverin
Smedjebackens Båtklubb
0761298444

photo
Vice ordförande

Tom Gromer
Hjortnäs Båtklubb
0702336895

photo
Sekreterare

Tommy Backlund
Gustafs Båtklubb
0707517035

photo
Kassör

Bo Bjurman
Ornäs Båtklubb
0706484351

photo
Ledamot

Marcus Jonsson
Stabergs Båtklubb
0730887919

photo
Ledamot

Mikael Hedberg
Smedjebackens båtklubb
070-6333429

photo
Ledamot

David Edin
Insjöns båtklubb
070-2405246

photo
Valberedning

Fredrik Bogg
Mora båtklubb
073-8359294

photo
Styrelsesuppleant
Gunnar Persson
Smedjebackens Båtklubb

photo
Styrelsesuppleant
Ylva Fahlberg
Nusnäs Båtklubb

photo
Revisor
Kjell Pollack
Ornäs Båtklubb

photo
Revisor
Carina Sjöstrand
Gustafs Båtklubb

Kontakta oss

Mottagare: